Su ve Kanalizasyon

Danışmanlık ve Destek


Yıl
Ülke
Sektör
Görev Tanımı
Fon veren kurum
2009 2007
Türkiye Su ve Kanalizasyon/ Çevre “Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi için Teknik Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri”: Kapasite geliştirme programı çerçevesinde KUŞ-ATAK Belediyeler Birliği’ne verilen kurumsal güçlendirme ve destek hizmetleri. Yapılan işlere örnek olarak şunlar verilebilir: Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler, işe alınacak personel teklifleri ve onların görev tanımları, KUŞ-ATAK’ın kurumsal biçimi, KUŞ-ATAK ve üye belediyeleri arasındaki Katı Atık Yönetim hizmetlerindeki görev dağılımı konusundaki tekliflere ilişkin danışmanlık hizmetleri, hizmet sözleşmeleri teklifi hakkında danışmanlık ve destek hizmetleri, işletim maliyet analizi ve maliyeti karşılayacak kullanıcı ücretlerinin belirlenmesi, kullanıcı ücretlerinin uygulamaya sokulması için önergeler, tarafların performans gözetimi konusundaki kriterlerin oluşturulması, farklı alanlarda personel eğitimi, ‘atıkların kaynağında ayrıştırılması’ şemasının tanıtılması konusunda toplum bilincinin oluşturulması için fikirlerin oluşturulması Avrupa Birliği / AHT Consult
2003 2001
Türkiye Su ve Kanalizasyon/Çevre “Fethiye Kanalizasyon Projesi için Teknik Yardım Hizmetleri”: Kapasite geliştirme tedbirleri çerçevesinde Fethiye Belediyesi / FESKİ Su ve Kanalizasyon Birimi’ne kurumsal güçlendirme ve destek hizmetleri. Yapılan işler arasında örnek olarak şu başlıklar bulunmaktadır: Kadro oluşturulması ve ana pozisyonların doldurulması konusunda danışmanlık hizmetleri, uygun organizasyonel yapılandırma için önergeler, maliyet değerlendirmeleri ve maliyeti karşılayacak ücretlerin belirlenmesi, ücretlerin uygulamaya sokulması konusundaki önergeler, faturalandırma ve tahsilat prosedürlerinin geliştirilmesi için yapılan teklifler, maliyet muhasebesi ve raporlama (Yönetim Bilgi Sistemi -YBS) alanında danışmanlık, çeşitli konularda personel eğitimi
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank / GKW Consult

Çalışmalar ve Uzman Raporları


Yıl
Ülke
Sektör
Görev Tanımı Fon veren kurum
2010 Türkiye Su ve Kanalizasyon/
Çevre
Batman Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin mekanik arıtmadan, biolojik arıtmaya geçirilebilmesi için gerekli olan ek kredi miktarı ve kredi ödemenin mali analizi. Yapılan iş neticesinde önerilen konular şunlardır: Su ve Kanalizasyon hizmetlerine ait gelirlerin ve giderlerin analizi, gelirlerin neden giderlerden çok daha düşük olduğunun analizi, gelirlerin, faturalandırılan suyun, su tarife miktarının arttırılması. Halkın ödeme gücünün, Belediyenin borçlanma durumunun ve yeni kredi alma imkanların analizi.
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
2009 Türkiye Su ve Kanalizasyon/
Çevre
Diyarbakır Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi fizibilite çalışması: Fizibilite çalışmasının kurumsal ve mali kısmının oluşturulması. Yapılan işler şu konulardaki önerileri içermektedir: Kurumsal organizasyon tasarıları ve çevre belediyelerden Diyarbakır İli Çevre Hizmetleri Birliği’ne bildirilen Katı Atık Yönetimi konusundaki görev dağılımı önergeleri, Diyarbakır İli Çevre Hizmetleri Birliği’nin kurumsal güçlendirme tasarıları (kapasite geliştirme), personel ihtiyaç analizi ve personel tasarıları, maliyeti karşılayacak kullanıcı ücretlerinin belirlenmesi ve bunların mali analizleri, ödenebilirlik analizleri, AB fonlarına ilaveten yararlanıcı katılımı veya AB fonlarına ilaveten düşük faizli kredi ve yararlanıcı katılımı gibi alternatif proje kaynakları değerlendirmesi, projenin maliyet kazanç analizleri ve kurumsal risk değerlendirmesi
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank / I&U Consult
2003 Türkiye Su ve Kanalizasyon/
Çevre
“Van İli Su Temini ve Atıksu Depolama Hizmetleri Acil Önlemler Programı” projesi için ön fizibilite çalışmaları: Yapılan işler şu konuları içermektedir: Proje ihtiyaç analizi, proje uygulaması için alternatif teknik seçeneklerin değerlendirmesi, kurumsal değerlendirme (Van Belediyesi / Van Su ve Kanalizasyon İşleri-VASKİ), proje maliyet analizi, finansal analizler yanında maliyeti karşılayacak düzeydeki kullanıcı ücretlerinin belirlenmesi, ödenebilirlik analizleri, çevresel etki analizi, çevreci proje faaliyetleri karşısında risk değerlendirilmesi
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
2002
Türkiye Su ve Kanalizasyon/
Çevre
Van Gölü’nün daha fazla kirlenmemesi amaçlı bir proje için proje tanımlama çalışması: Bölgedeki temel kirlilik kaynaklarının değerlendirilmesi, Atıksu Arıtım Tesisi ve Katı Atık Yönetimi projeleri gibi alternatif proje seçenekleri analizi, potansiyel Proje Yürütme Ajansları’nın kurumsal analizi, proje maliyet tahminleri, maliyeti karşılayacak düzeyde olan kullanıcı ücretlerinin belirlenmesi konusunda yapılacak değerlendirmeler
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
2001 Türkiye Su ve Kanalizasyon/
Çevre
“Siirt Atıksu Projesi” değerlendirmesi: Yapılan işler şu konuları içermektedir: Proje ihtiyacı konusunun tartışılması, teknik proje ölçümleri ve proje uygulama tasarısı, öngörülen Proje Yürütme Ajansı’nın (Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri-SİSKİ) kurumsal analizi, proje maliyet analizi ve mali önergeler, maliyeti karşılayacak kullanıcı ücretlerinin belirlenmesi ile birlikte mali analizler, sosyo ekonomik ve çevresel değerlendirme, kapasite geliştirme önlemleri ihtiyaç analizi, Taslak Proje Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
2001 Türkiye Su ve Kanalizasyon/
Çevre
“Sivas Atıksu Projesi” değerlendirmesi: Yapılan işler şu konuları içermektedir: Proje ihtiyacı konusunun tartışılması, teknik proje ölçümleri ve proje uygulama tasarısı, öngörülen Proje Yürütme Ajansı’nın (Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri-SİBESKİ) kurumsal analizi, proje maliyet analizi ve mali önergeler, maliyeti karşılayacak kullanıcı ücretlerinin belirlenmesi ile birlikte mali analizler, sosyo ekonomik ve çevresel değerlendirme, kapasite geliştirme önlemleri ihtiyaç analizi, Proje Değerlendirme Taslak Raporu’nun hazırlanması
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
2001 Türkiye Su ve Kanalizasyon/
Çevre
“Ankara Su Dağıtım Projesi, I-III. Aşamalar”nın son nihai değerlendirmesi: Yapılan işler şu konuları içermektedir: Proje ihtiyacı konusunun değerlendirilmesi, Ankara Belediyesi / ASKİ Proje Yürütme Ajansı’nın geliştirilmiş mali performans açısından kurumsal analizi (faturalandırma ve tahsilat yeterliliği, su kaybının azaltılması yönünde ek gelir temini, şebeke suyu hizmetleri konusunda artan talepleri karşılamak), mali analizler, çevresel etki değerlendirmesi, sürekli proje işleyişleri konusunda risk analizi, Nihai Değerlendirme Taslak Raporu’nun hazırlanması
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
2001
Türkiye Su ve Kanalizasyon/
Çevre
Batman ili entegre su ve kanallizayon projesi fizibilite çalışması: Fizibilite çalışmasının mali ve kurumsal kısmının oluşturulması. Yapılan işler şu konuları içermektedir: Proje ihtiyacı konusunun değerlendirilmesi, öngörülen Proje Yürütme Ajansı’nın (Batman Belediyesi / Su ve Kanalizasyon İşleri-BASKİ) kurumsal analizi, yarı-özerk su hizmeti sağlanması yönündeki hizmetlerin yeniden düzenlenmesi konusundaki önergeler, proje finansmanı tasarıları, maliyeti karşılayacak düzeydeki su ve atıksu ücretlerinin belirlenmesine ek olarak mali analizler, ödenebilirlik analizleri, çeşitli aşamalardaki su ve kanalizasyon hizmetleri için uygulanacak tarife önergeleri, çevresel ve sosyo-ekonomik değerlendirmeler, sürdürülebilir proje yönetimi konusunda risk analizi
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank / Dorsch Consult
2000
Türkiye Su ve Kanalizasyon/
Çevre
Siirt ve Sivas illerinde iki entegre su ve atıksu projesinin ön fizibilite çalışmaları: Yapılan işler şu konuları içermektedir: Proje ihtiyaç analizi, alternatif teknik proje seçeneklerinin değerlendirilmesi, potansiyel Proje Yürütme Ajansları’nın (Siirt ve Sivas Belediyeleri / Su ve Kanalizasyon İşleri) kurumsal analizine ek olarak hizmetlerin yeniden biçimlendirmesi hakkındaki önergeler, maliyet tahminleri, maliyeti karşılayacak kullanıcı ücretlerinin uygulanması konusundaki seçeneklerin mali analizleri ve değerlendirmeleri, ödenebilirlik analizleri, proje finansman seçeneklerinin belirlenmesi, risk değerlendirilmesi Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
2000 Türkiye Su ve Kanalizasyon/
Çevre
“Malatya Atıksu Projesi” değerlendirmesi: Yapılan işler şu konuları içermektedir: Proje ihtiyaç analizi, teknik proje ölçümleri ve proje uygulama tasarısı, öngörülen Proje Yürütme Ajansı’nın (Malatya Belediyesi /Su ve Kanalizasyon İşleri-MASKİ) kurumsal analizi, proje maliyet analizi ve finansal tasarımı, maliyeti karşılayacak düzeydeki kullanıcı ücretlerinin belirlenmesine ilaveten mali analizler, sosyo ekonomik ve çevresel değerlendirme, kapasite geliştirme önlemleri ihtiyaç analizi, Proje Değerlendirme Taslak Raporu’nun hazırlanması
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
2000 Türkiye Su ve Kanalizasyon/
Çevre
Türk bankalarıyla limitli kredi yolu çalışan organize sanayi bölgelerindeki özel işletimdeki Atıksu Arıtım Tesisleri’nin finanse edilmesi ve çalıştırılması seçeneği üzerindeki çalışmalar: Proje ihtiyaç analizi, özel şirketlerce işletilen endüstriyel Atıksu Arıtım Tesisleri’nin finansman imkanları hakkında Sanayi Bakanlığı ve Türk bankaları ile yapılan görüşmeler, proje uygulaması için taslak önerilerin biçimlendirilmesi, finansal analizler, sürdürülebilir projelerin risk değerlendirilmesi Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
2000 Türkiye Su ve Kanalizasyon/
Çevre
Dalaman bölgesinde (Batı Türkiye) bölgesel katı atık yönetimi projesinin uygulamaya sokulması konusunda proje tanımlama çalışması: Proje ihtiyaç analizi, işletme giderleri ışığında alternatif proje alanlarının değerlendirmesi, kurumsal düzen için ihtimallerin değerlendirmesi (bölgesel katı atık yönetim biriminin kurulması veya belediyeye ait bireysel katı atık yönetim projesi), maliyeti karşılayacak düzeydeki kullanıcı ücretlerinin uygulanması için seçeneklerin değerlendirilmesi
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
2000 Türkiye Su ve Kanalizasyon/
Çevre
“Ankara Merkez Atıksu Arıtım Tesisi” ve “Ankara Merkez Atıksu Arıtım Tesisi için Biyogaz Enerji Santrali” projelerinin nihai değerlendirmeleri: Yapılan işler şu konuları içermektedir: Proje ihtiyacı konularının değerlendirilmesi, Ankara Belediyesi / ASKİ Proje Yürütme Ajansı’nın geliştirilmiş mali performans açısından kurumsal analizi (faturalandırma ve tahsilat yeterliliği, su kaybının azaltılması yönünde ek gelir temini), mali analizler, projenin yüzey ve yer altı suyunun kirletici unsurlardan arındırılmasına katkısı konusunda çevresel etkilerin değerlendirmesi, sürekli proje işleyişleri konusunda risk analizi, Nihai Değerlendirme Taslak Raporu’nun hazırlanması
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
1999 Türkiye Su ve Kanalizasyon/
Çevre
Ağrı, Ergani, Batman, Erzurum, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Samsun bölgelerinde gelecekteki olası entegre su ve kanalizasyon projelerinin proje tanımlama çalışması: Yapılan işler şu konuları içermektedir: Proje ihtiyaç analizi, teknik proje seçeneklerinin değerlendirilmesi, proje uygulaması konusunda potansiyel Proje Yürütme Ajansları’nın kurumsal kapasitelerinin değerlendirmesi, proje maliyeti tahminleri, kapasite geliştirme önlemleri için ihtiyaç analizi, maliyeti karşılayacak düzeydeki kullanıcı ücretlerinin uygulamaya sokulması açısından seçeneklerin değerlendirilmesi
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank

Proje Yönetimi


Yıl Ülke
Sektör Görev Tanımı
Fon veren kurum
2009 2003
Türkiye Su ve Kanalizasyon/
Çevre
“Türkiye Belediyeler Birliği Su Altyapı Programı (MUWIT) / Yönetim İzleme Ofisi (MMO)”: MMO’nun kurulması ve faaliyetlerine ek olarak yaptığı işlere örnek olarak şunları verebiliriz: a) KfW-Kalkınma Bankası ve EIB-Avrupa Yatırım Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilen su ve kanalizasyon projeleri uygulamalarının izlenmesi (Batman, Siirt, Sivas, Van, Samsun), b) diğer şehirlerdeki (Kastamonu, Kırıkkale, Tokat, Şanlıurfa, vb.) potansiyel yeni projeler için ön-fizibilite ve fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi konusunda teklif verilmesi ve bunların takibi, c) diğer yeni potansiyel projeler konusunda araştırma yapılması, d) Batman, Siirt, Sivas, Van ve Samsun’daki projelere ilişkin kapasite geliştirme önlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda teklif verilmesi ve bunların takibi, e) yarı özerk belediye suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin düzenlenmesi gibi konularda Proje Yürütme Ajansları, diğer belediyeler ve merkezi hükümet birimleri için sektöre özel konularda eğitim ve f) Türkiye’deki Su ve Atıksu sektörünün geliştirilmesine ilişkin konulardaki çalışmalar
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
2000 Türkiye Su ve Kanalizasyon/
Çevre
“Ankara Su Dağıtım Projesi, IV. Aşama” proje yürütülmesinin takibi: Yapılan işler şu konuları içermektedir: Maliyet ve zaman çizelgeleri, yüklenici performans değerlendirmesi, sürdürülebilir proje faaliyetleri risk analizi, Taslak Proje İzleme Raporu’nun hazırlanması
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank

Eğitim


Yıl
Ülke
Sektör
Görev Tanımı Fon veren kurum
2002 Türkiye Su ve Kanalizasyon/
Çevre
Kalkınma Ortaklığı altındaki finansman projeleri için yöntem ve politikalar konusunda İller Bankası personel eğitimi: Proje döngüsü ve proje döngüsü yönetimi konusunun açıklanması, mantıksal çerçeve yaklaşımının tanıtılması, proje finansmanına katkıda bulunan kurumların ana prensipleri ve politikaları konusunun tanımlanması; örnek olarak inşaat takibi konusunda bağımsız danışmanların görevleri ve proje faaliyetlerinin gerektiğinde devamlılığının sağlanması için maliyeti karşılayacak düzeydeki kullanıcı ücretlerinin uygulanması.
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank