Su ve Atık Su

Atık su boşaltımını güvenli ve çevre dostu uygulamalar yoluyla yaparak kalite ve süreklilik açısından su temini hizmetlerinin düzeyini geliştirmek, dünya çapında birçok belediye ve kuruluşun karşı karşıya kaldığı bir sorundur. Koşullara bağlı olarak, mevcut problemlerin ve engellerin üstesinden gelmek için kullanılan yaklaşımlar farklı olabilir. Nüfus artışını ve kişi başı talepteki yükselişleri dikkate aldığımızda, yatırım ve kapasite geliştirme önlemleri kombinasyonun çoğunlukla aynı yönde ilerlemekte olduğunu görmekteyiz. Yatırım önlemlerini göz önünde bulunduracak olursak bu durumu düzeltmek için başvurulabilecek yollardan bazıları; yeni su kaynaklarının keşfi, ulaşımın geliştirilmesi, depolama ve dağıtım sistemleri veya arıtma tesislerinin inşası ve onarımı olabilir.   

Kurumsal zayıflıklara gelince, problemlerin genellikle personel ve finansal konular kaynaklı olduğunu görmekteyiz. Yapılan işlemlerin ve bakımın maliyetini karşılaması için alınan kullanıcı ücretlerinden kaynaklı yetersiz gelirler sürekli olarak problemin ana kaynağını oluşturmaktadır. Bu bağlamda alınabilecek iyileştirici önlemler; teknik, idari ve finansal konularda personel eğitimi, işletme giderlerini aza indirgemek ve/veya kullanıcı ücreti gelirlerini arttırmak - örnek olarak, idari su kaybını düşürmek veya kullanıcı ücretlerini maliyeti karşılayacak düzeye çıkarmak olabilir.

Su ve Atıksu sektöründe, yatırım ve kapasite geliştirme önlemlerine ilişkin kapsamlı danışmalık tecrübemiz çok fayda sağlamaktadır.

Örnek olarak aşağıdaki alanlarda kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktayız:

  • Proje ihtiyaç tespiti ve proje tanımlaması
  • Su temini ve atık su boşaltımı için belediye hizmetleri derneklerinin yapılandırılması ve bunlara kurumsal güç kazandırılması
  • Örneğin, yardım fonlarından (Avrupa Birliği-EU ve  Katılım Öncesi Destek Araçları-IPA fonlarına ilaveten) faydalanma gibi konularda finansal danışmanlık
  • Proje Yürütme Ajansı (PEA) analizleri, mali analizler ve maliyet kazanç analizleri, proje değerlendirmesi ve fizibilite çalışmaları çerçevesindeki ölçütleri saptama ve ödenebilirliğe göre hizmetlerin ücretlendirilmesi
  • Gelirleri arttırmaya ve su kaybını azaltmaya yönelik su bütçesinin ve diğer önlemlerin oluşturulması
  • Gelirleri yükseltmek bağlamında faturalandırma ve tahsilat işlemlerini geliştirmek
  • Bağımsız ve yarı bağımsız su ve atık su birimlerinin oluşturulmasına ve bunların hesaplarının ayrı tutulmasına yönelik belediye suyunu ve atık su birimlerini yeniden yapılandırma
  • Dış kaynak kullanımı, özelleştirme ve kamu-özel sektör ortaklığının (KÖSO) farklı biçimleri