Proje Yönetimi

Sonuçlandırmış olduğumuz birçok farklı tipteki faaliyetler sayesinde, yıllarca Kalkınma Ortaklığı çerçevesi altında danışmanlık hizmetleri sunmuş olmak bize, proje döngüsünde her açıdan danışmanlık ve destek hizmetleri sağlamamıza olanak tanıdı.

Kalkınma Ortaklığı bünyesindeki finans kuruluşlarına ait projelerin, banka kredisi alabilmesi için kredi almaya değer bulunması ve bunların bankaca geçerli olması gerekmektedir. Kredi alınıp alınamayacağını ölçmede kullanılan önemli kriterler şöyledir:

 • ‘projeye kesin bir ihtiyaç var mı?’, veya
 • ‘Yararlanıcı tarafa ait yasal ve diğer temel şartlar gözönünde bulundurulduğu zaman, projenin kredi alma şartlarını yerine getirdiği farz edilebilir mi?’

diğer tarafta, projenin banka tarafından geçerli olup olmadığını ölçmede kullanılan kriterler ise şöyledir:

 • ‘proje hazırlama aşaması göz önüne alındığında, projenin seri ve düzgün bir şekilde, hiçbir ara verme olmaksızın uygulanmış olduğundan söz edilebilir mi?’
 • ‘proje uygulamasi için gerekli olan kurumsal yükümlülükler açıkça belirlenmiş mi, (Proje Yürütme Ajansı (PEA) tarafından) ve Proje Yürütme Ajansı (PEA) projeyi başarılı bir şekilde uygulamak için yeterli kapasiteye sahip mi?’ veya sermaye faizi durumunda;
 • ‘Merkezi Hükümet, kredinin geri ödemesinin yapılmasına razı mı (devlet kredi teminatı).’

Bu konulardaki aşinalığımız, özellikle projelerin tespiti ve hazırlanması yönünde etkili ve hedefe yönelik danışmanlık hizmetleri sunmamıza imkan vermektedir. Proje Döngüsü; bunun yanında, proje tecrübelerimize dayanan, oldukça geniş kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunabilmemize imkan tanıdığı gibi çok sayıda başka özel durumları da kapsamaktadır.

Proje döngüsünün farklı aşamalarını ilgilendiren olası hizmetlerle ilgili örneklerin bazıları aşağıda listelenmektedir. files/cogito_template/projektlink.gif linkine tıklayarak ilgili danışmanlık türüne dair kaynağa ulaşabilirsiniz.   

Proje Planlaması ve Tespiti

 • Tasarımsal danışmanlık, örneğin ekonominin belirli sektörlerine ait kalkınma stratejileri files/cogito_template/projektlink.gif
 • Proje ihtiyaç tespiti ve proje tespiti files/cogito_template/projektlink.gif
 • Ön fizibilite çalışmaları ve yatırım çalışmaları files/cogito_template/projektlink.gif

Hazırlık

 • Fikir alışverişleri ve fizibilite çalışmaları files/cogito_template/projektlink.gif
 • Kredilendirme teşkilatları adına proje uygulamasının belli kısımları hakkında ulusal yetkililer ile görüşmeler yapılması files/cogito_template/projektlink.gif

Değerlendirme

 • Üzerinde durulması gereken tüm yanları ile proje değerlendirmelerinın yapılması (örneğin ihtiyaç tespiti, Proje Yürütme Ajansı analizi, proje gider tahmini, mali ve ekonomik analiz, risk analizi, finansman teklifi) files/cogito_template/projektlink.gif

Uygulama

 • Kredilendirme teşkilatı adına Proje Yönetimi: Teklifin hazırlanması ve uygulaması (şartnamenin ayrıntılandırılması, tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşme teklifi), sözleşme taraflarının ve danışmanlarının uygulamalara ilişkin yaptıkları denetimler, mali proje yönetimi, proje ilerleme raporlaması files/cogito_template/projektlink.gif

İşleyiş

 • Vergi calışmaları ve işleyişleri sürekli kılmak için öneriler files/cogito_template/projektlink.gif
 • Kredi kullanım kontrolü. Örneğin; döner sermaye halinde files/cogito_template/projektlink.gif


Değerlendirme

 • Kriterler bağlamında proje ve programların nihai değerlendirmesi. Örneğin; projenin verimli, yararlı, etkili olup olmadığı, uyum içerisinde ilerleyip ilerlemediği ve sürdürülebilir olup olmadığı files/cogito_template/projektlink.gif