Özet Bilgi

cogito pdm Nisan 1998 yılında, farklı türlerdeki proje hazırlıkları, proje işletimleri ve değerlendirmeleri ile bağlantılı olarak uluslararası Alman finansman ve Kalkınma Ortaklığı kurumlarının dış danışmanlık taleplerini karşılamak üzere kurulmuştur. Faaliyet geliştirme ve finansal yönetim üzerine Alman şirketlerine verilen danışmanlık hizmetlerinin başlamasıyla beraber, 2002 yılında cogito pdm tamamıyla ticari bir ortamda çalışmalarına başlamıştır.

Türkiye’deki faaliyetlerimizin önemi, şirket kurucusunun uzun sureli Türkiye odaklı profesyonel tecrübelerinden ve 1998’den beri Türkiye’de farklı tiplerde yürüttüğü çok sayıdaki danışmanlık görevlerinden kaynaklanmaktadır. Özellikle belediye altyapı çalışmaları alanında Türkiye’ye özgü geniş ayrıntılı teknik bilgileri bir yerde toplayabilmekteyiz – bunlar temel olarak; hizmet sağlayan kuruluşlarla birlikte kapasite geliştirme çalışmalarını da kapsayan su rezervleri, atık su ve katı atık yönetim projelerinin finansmanı ve yürütülmesi (şehir suyu, kanalizasyon birimleri ve katı atık yönetim birimleri)

Uzun yıllardır Türkiye’de çalışmakta olmak; Türkiye ekonomisini, idaresini ve politik gelişim süreçlerini çok iyi tanımamızı sağladı. Buna ek olarak, yıllar geçtikçe bakanlıklar, sektörel kuruluşlar, bankalar, belediyeler, özel sektör şirketleri ve diğer danışmanlık firmaları ile de çok iyi ilişkiler kurmayı başardık.

Dünya çapında 25 ülkede yürüttüğümüz elliden fazla görevdeki uluslararası proje tecrübemiz ile beraber uluslarası finans kurumları ve donörlerinin izledikleri politika ve işletme yöntemleri hakkında sahip olduğumuz tam bilgi, pratik ve sonuç odaklı danışmanlık ve destek hizmetleri sunmamıza olanak tanıdı.

Finansal analizler veya maliyet yarar analizleri kanalıyla yapılan projelerin finansal fizibilite değerlendirmeleri, fiyatlandırma veya maliyeti karşılayacak tarife yapıları konusundaki danışmanlık hizmetleri, kuruluşların kurumsal kapasitelerini güçlendirme veya yapılandırılmaları alanındaki danışmanlık, hizmet biçimlendirilmesi danışmanlığı ve proje değerlendirmesi veya uluslararası fon temini göz önüne alındığında proje tanımlama ve proje finansmanı danışmanlığı gibi hizmetler hakkında cogito pdm’de konusunda uzman ve güvenilir bir iş ortağı bulacaksınız. 

 

Vizyonumuz

Vizyonumuz, Türkiye’de ve uluslararası düzeyde yatırım bağlantılı finansal ve kurumsal danışmanlık hizmetleri sağlayan ve iyi tanınan bir hizmet sağlayıcı firma olmak ve genişlemeye devam etmektir.

Misyonumuz

Misyonumuz, hiçbir sınırlandırma olmadan müşterilerimizin beklentilerini karşılamaya ve konu hakkında eksiksiz anlayışa dayanan profesyonellik ve üzerimize aldığımız danışmanlık görevlerine bağlılıktır.