Latin Amerika

Çalışmalar ve Uzman Raporları


Yıl Ülke Sektör Görev Tanımı Fon veren kurum
2002 Costa Rica Ulaşım “Kırsal Yollar için Bakım Ekipmanları” projesinin nihai değerlendirmesi: Yapılan işler; Costa Rica kırsal ulaşım sektöründeki son gelişmelerin ve kırsal ulaşımdaki gelişmelere proje katkısının değerlendirmesi, fon kullanımın kontrolü, devamlı yapılacak yol bakım çalışmaları için risk değerlendirmeleri ve Nihai Değerlendirme Taslak Raporu’nun hazırlanması konularını içermektedir.
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
2002 Guatemala Ulaşım “Kırsal Yol Yapımı” projesinin nihai değerlendirmesi: Yapılan işler; Guatemala kırsal bölge ulaşım sektöründeki son gelişmelerin ve kırsal sektördeki genel gelişimin değerlendirmesi, fon kullanım kontrolü, devamlı yapılacak yol bakım çalışmaları için risk analizi ve Nihai Değerlendirme Taslak Raporu’nun hazırlanması konularını içermektedir.
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
2003 2002 Honduras Eğitim “Proyecto Fomento de la Formacion Initial de Docentes / PROFID” projesi için fizibilite çalışması: Proje, Honduras’taki ilköğretim kademesindeki öğretmenler için eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin başkent Tegucigalpa’da UPNFM Üniversite’sinin kapasite genişletmesi konusundaydı. Yapılan işler, proje ihtiyaç analizi, ilave öğrencileri alma kapasitesi konusunda UPNFM’nin kurumsal analizi, yatırım önlemlerinin tanımlanması, proje maliyet analizi, proje uygulaması konusundaki tasarılar, maliyet kazanç analizi ve risk değerlendirmesi konularını içermektedir.
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank