Katı Atık Yönetimi

Kanalizasyon altyapısını göz önünde bulundurursak, belediyeye ait katı atıkların güvenli ve çevre dostu uygulamalar ile yok edilmesi yerel hükümetlerin ve ulusal makamların öncelik sıralamalarında belki de en alt basamaklarda yer almaktadır. Bunun nedenleri çöplüklerdeki atıkların yok edilmesi konusunda görünürdeki önemsiz dezavantajlar ve çöp depolama sahalarına ait oldukça yüksek inşaat ve idari giderler olarak gösterilebilir. Çöp depolama sahasının kurulumu, bu amaç için ancak ucuz dış kaynaklar sağlanabildiğinde başlayabilmektedir – örnek olarak Avrupa Birliği aday ülkeleri için olan Avrupa Birliği (EU) - Katılım Öncesi Destek Araçları (IPA) fonları durumunda olduğu gibi. Bir diğer neden de; artan çevresel duyarlılığın çöp depolama sahalarının kurulumunu kaçınılmaz hale getirmesi ile ortaya çıkan toplumsal baskı olabilir.

Katı atık yönetim projelerinin uygulaması için dış kaynaklar bulunduğu zaman, proje idaresinden sorumlu kurumlar genellikle maliyeti karşılamak için katı atık yönetim ücretlerini, kirleten öder prensibine bağlı olarak yükseltmek zorunda kalmaktadırlar. Katı atık yönetim ücretlerinin tamamen uygulanmaması halinde, bu durum ilgili yerel ve ulusal makamlara oldukça önemli sorunlar yaratmaktadır. Finansman için verilen para kaynaklarına ek olarak yatırım tedbirleri ve danışmanlık hizmetlerinin uygulanması, proje yönetimlerinden sorumlu kurum ile beraber finansman kapasite geliştirme önlemleri için de hazır bulundurulmalıdır.     

Katı Atık Yönetimi alanında cogito pdm yıllardır farklı alanlarda danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu alanda profesyonel bilgiye sahip bir şirket olmakla beraber, bu bilgilere ait  başlıklardan bazıları şöyledir:

  • Proje nakit akışındaki mali etkiler dikkate alınarak bütün proje finansmanını güvence altına almak için ideal para kaynakları bileşimini (örnek olarak Avrupa Birliği fonları) ve uluslararası ve ulusal finansman kurumlarını saptama  
  • Belediye katı atık yönetim birimlerinin oluşturulması ve bunların kurumsal bağlamda güçlendirilmesi (yönetmelikler, faaliyet planları, kadrolaşma, katı atık yönetim hizmetleri organizayonu, kirleten öder prensibi ve ödenebilirlik kriterinin ışığında maliyeti kurtarmak için uygulanan ücretler)
  • Atık toplama, ulaşımı ve boşaltımı konusunda katı atık yönetim birimleri ve üyeleri arasındaki görev dağılımı
  • Ev gereçleri düzeyinde  ‘atıkların kaynağında ayrıştırılması’ tasarısını adım adım uygulamaya sokma ve buna ilişkin toplum bilincini arttıracak kampanyaları organize etme ve yürütme
  • ‘Atıkların kaynağında ayrıştırılması’ tasarısını uygulamaya sokmanın sosyal etkileri ve olumsuz etkilerden kaçınmak için getirilen öneriler (atık temizleyicilerin resmi sistem ile birleştirilmesi)