Kapasite Geliştirme

‘Kapasite Geliştirme’ isimli faaliyet alanı, kamu sektörü kurumları ve Proje Yürütme Ajansı’na (PEA) sunulan danışmanlık ve destek hizmetlerini içermektedir. Özel Sektörü ilgilendiren hizmetlerimiz ‘Faaliyet Geliştirme’ sayfasında ele alınmıştır.

Uygun mali koşulları tek başına mümkün kılmak, belirli sektörlerde arzu edilen kalkınma hedeflerine ulaşmak için yeterli olmamaktadır. Bu durum daha çok, kalkınma konusunda kısıtlamalara neden olan ve yetersiz kanuni çerçeve ve şartlar ile kombinasyon halindeki ilgili Proje Yürütme Ajansı’nın (PEA) kurumsal zayıflıklarından kaynaklanmaktadır. Bu gibi durumlarda, kapasite geliştirme önlemleri (bazen yatırımlar ile paralel olarak uygulanmakta olan), ilgili Proje Yürütme Ajansı’nın (PEA) veya kurumların kurumsal kapasitelerini güçlendirmek icin gerekli olmaktadır.

Kurumsal ve organizasyonel danışmanlık hizmetleri, geliştirilmiş çalışma prosedürleri ışığındaki Proje Yürütme Ajansı (PEA) ve Kamu Sektörü personelinin eğitimi ve onlara verilen destek hizmetleri, etkili hizmet sunumu veya gelişmiş teknik ve yöntemsel bilgiler hizmetlerimizin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Geniş kapsamlı projelerimiz ve danışmanlık tecrübelerimizden hareketle, özellikle Kanalizasyon Altyapı Sektörü’nde uzman danışmanlık ve destek hizmeti sağlamaktayız. Belediye hizmetleri birliğinin kurulması, maliyet şeffaflığı ışığındaki bağımsız veya yarı bağımsız belediye hizmet departmanlarının oluşturulması, maliyeti çıkaracak düşük maliyetli vergi yapılarının detaylandırılması gibi konular bu bakımdan çok önemli bir yere sahiptir.

Olası danışmanlık hizmetleri hakkında daha başka örnekler asağıda listelenmistir. Konularla ilgili bilgilere files/cogito_template/projektlink.gif linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.   

Kurumsal Alanlar

 • Yönetmeliklerin ve/veya faaliyet planlarının saptanması files/cogito_template/projektlink.gif
 • Görev tanımlamaları ve personel işe alımı ile beraber insan kaynakları ihtiyaç tespiti files/cogito_template/projektlink.gif
 • İşlevsel organizasyon yapılarının geliştirilmesi files/cogito_template/projektlink.gif
 • Müşteri ilişkileri ve pazarlama files/cogito_template/projektlink.gif

Faaliyet Alanları

 • Hizmet sağlama organizasyonu, alt sözleşmeler, dış kaynak kullanımı veya kendi hesabındaki hizmetler files/cogito_template/projektlink.gif
 • Hizmet sözleşmelerine teklif verilmesi: yönergeler, sözleşme taslakları, teklif değerlendirmeleri ve sözleşmelerin verilmesi files/cogito_template/projektlink.gif
 • Yüklenicinin performans gözetimi files/cogito_template/projektlink.gif

Mali Alanlar

 • Kullanıcı ücretleri ve hizmet maliyetleri kapsamındaki maliyet muhasebesi ve poliçeler
 • Faturalandırma ve tahsilatin geliştirilmesi files/cogito_template/projektlink.gif
 • Muhasebe prosedürlerini yeni çıkan yasa ve yönetmeliklere uyumlu hale getirme. Örnek olarak; kamu sektörü kurumları ile birlikte, bütçeye dayalı kamu muhasebesinden ticari muhasebeye geçiş files/cogito_template/projektlink.gif
 • Mali yönetim ve raporlama files/cogito_template/projektlink.gif