Türkiye

Türkiye’de uluslararası yönetim danışmanlığı olarak biz; uluslararası finansman kuruluşlarına verdiğimiz danışmanlık ve destek konularındaki üstünlüğü tartışılmaz tecrübemizden gurur duymaktayız. Buna ek olarak, belediye kanalizasyon altyapı ve kapasite geliştirme projelerinin hazırlanması ve uygulanması ile bağlantılı olan finansal ve kurumsal alanlarda da yerel hükümetler ve diğer kamu sektörü kurumları hakkındaki rakipsiz tecrübemiz de bizi farklı kılmaktadır. Bu bağlamda, birçok proje tanımlama ve fizibilite çalışmalarına ve proje değerlendirmesine dahil olmakta ve belediye su birimleri, belediye hizmet sendikaları ve diğer ulusal organizasyonlar için (örneğin, Devlet Planlama Teşkilatı ve İller Bankası) kapasite geliştirme önlemleri ve eğitimler uygulamaktayız. Rüzgar enerjisi projelerine ilişkin verdiğimiz danışmanlık hizmeti son yıllarda yeni bir alan olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Aşağıdaki harita, cogito pdm’nin 1998 yılından beri farklı şekillerde faaliyet gösterdiği Türkiye’deki illeri göstermektedir. 19 tanesinin Su ve Kanalizasyon Sektörü ile bağlantılı olduğu değişik niteliklerdeki 30’a yakın faaliyet, bu sektörde gelişmemizi ve gelişmemize engel olan konular hakkında çok iyi bilgi sahibi olmamızı sağlamakla beraber bu konuda yüksek düzeyde uzman danışmanlık hizmetleri sunmamıza da olanak tanımıştır.

 

 

Map of Projects