Finansal Hizmetler

Finansal Hizmet sektörüne ilişkin danışmanlık konusunda kavramsal danışmanlık, pratik danışmanlık ve destek ve proje yönetimi ile ilgili danışmanlık ve destek hizmetlerini içeren çok geniş bir hizmet yelpazesine sahip bulunmaktayız. Kavramsal danışmanlık hizmetlerimiz, örnek olarak belirli ekonomik sektörleri veya hedef kitleyi desteklemek için verilebilecek kredi miktarının tasarımına veya kendiliğinden uygun finansman kaynaklarını (finans sektörü çalışmaları) belirlemeye ilişkin olabilmektedir. Pratik danışmanlık ve destek hizmetleri ise; örneğin finans sektörü kurumlarının oluşturulması ve bunların kurumsal organizyonu, banka personelinin belirli konularda eğitimi veya kredi alımına ilişkin KOBİ (Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler) danışmanlığı ile bağlantılı olabilmektedir. Proje yönetimi konusundaki danışmanlık ve destek hizmetleri de; uluslararası finans kuruluşları tarafından kendi öngördükleri amaçları doğrultusunda genişlettikleri kredi limitinin değerlendirilmesi olarak örneklenebilir. Bunlara ilişkin olarak, hizmetlerimiz üç farklı düzeyde tanımlanabilir: Ulusal düzey, işletmeler düzeyi ve kurumların yeniden finanse edilme düzeyi.

Sektöre özgü hizmetlerimiz şu şekilde örneklenebilir:

  • Finansal sektör ve KOBİ (Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler) çalışmaları (belirli sektörlerin geliştirilmesi karşısındaki sınırlama analizleri ve bu sınırlamaların üstesinden gelebilmek için sunulan önlem ve araçların analizleri)
  • KOBİ (Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler) kalkınma bankalarının kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri (yönetmelikler, kurumsal işleyiş, çalışma planı, kredi politikası ve ilkeleri, kredi başlangıç limitinin belirlenmesi)
  • Banka personelinin belirli konularda eğitilmesi (örnek olarak; finansal analizler, kredi riskleri, riskin azaltılması tedbirleri, ek teminata ilişkin konular)
  • KOBİ (Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler) için kredi alımı ve bankaca geçerli proje belgelemesinin hazırlanması konularında danışmanlık hizmetleri
  • Kredi veren kurumların ve kredi alanların faaliyetleri ışığında kredi limitlerinin değerlendirilmesi