Faaliyet Geliştirme

Proje yönetimi alanındaki danışmanlık hizmetlerimiz temel olarak muhasebe ve diğer Kalkınma Ortaklığı kurumlarını ele alırken, Faaliyet Geliştirme alanında bunlar ağırlıklı olarak özel sektör ve çeşitli kademelerdeki ticari kuruluşları ilgilendirmektedir. Bankaca geçerli proje dokümantasyonunun düzenlenmesi, yatırımların karlılığı, şirket kurulması veya edinilmesine ilişkin Türkiye bazlı danışmanlık hizmetleri ve uzman aranması veya yerleştirilmesi konularını kapsayan uzun vadeli proje finansmanı gibi noktalar bu alanda ön planda yer almaktadır.
 
Bu alanda sunulan hizmetler aşağıda listelenmistir. İlgili hizmet tipi hakkındaki bilgiye, files/cogito_template/projektlink_g.gif linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Eğer hiçbir link verilmemiş ise, uzun yıllar boyu Türkiye’de göstermiş olduğumuz faaliyet ve temaslarımızı ve buna ek olarak da sahip olduğumuz genel danışmanlık tecrübelerimizi referans olarak vermekteyiz.

  • Türkiye’de iş ortakları bulunması konusundaki danışmanlık ve destek hizmetleri
  • Uluslararası hizmet verilmesi durumunda belli konulardaki Türk uzmanların  bulunması veya yerleştirilmesi konularındaki destek hizmetleri
  • Türkiye’de şirket kurulması veya edinilmesine ilişkin danışmanlık hizmetleri
  • Uzun vadeli finansmandan faydalanmaya ilişkin verilen danışmanlık hizmetleri
  • Bankaca geçerli proje dokümantasyonunun hazırlanması konusundaki danışmanlık ve destek hizmetleri files/cogito_template/projektlink_g.gif
  • Yatırımlar için kar analizleri files/cogito_template/projektlink_g.gif
  • Muhasebe ve mali idare konularında danışmanlık ve destek hizmetleri files/cogito_template/projektlink_g.gif

İş ortakları arasında anlaşmazlıklar olması durumunda arabuluculuk yapmaya da hazırız. Uluslararası Sözleşmeler Hukuku ve Uluslararası Danışman Mühendisler Federasyonu (FIDIC) standartları hakkında sahip olduğumuz ayrıntılı bilgi ile beraber uluslararası yönelimimiz ve farklı kültür ortamlarında edindiğimiz iş tecrübemiz gerekli ön koşulları sağlamaktadır.