Enerji

Son yıllarda Enerji Sektöründeki hizmetlerimiz özellikle, Türkiye’de tasarlanmış olan rüzgar enerjisi santrali projelerinin finansal fizibiliteleri konusuna odaklanmaktadır. Bu bağlamda geliştirmiş olduğumuz finansal model sayesinde, Türkiye’deki bütün maliyet verileri (örneğin, lisanslama ücretleri) göz önünde bulundurularak tüm önemli finansal performans göstergeleri kolaylıkla hesaplanabilmektedir. Bu model altı proje alternatifine kadar tüm ilgili verilerin basit ve hızlı bir şekilde sisteme girilmesini ve bunlara ait sonuçların ayrı ayrı karşılaştırılmasının yapılmasını mümkün kılmaktadır.

Modelin özellikleri hakkında bazı örnekler aşağıda listelenmektedir:   

  • Altı türbin alternatifine kadar türbine özgü tüm önemli verilerin (kapasite, enerji üretimi, kullanılabilirlik) girişinin yapılması
  • İlgili bütün maliyet kalemlerinin (yatırım, işleyiş ve bakım maliyetleri) ve tarife garantisinin proje planlama dönemi boyunca tarife garantisi ve maliyetteki değişikliklere ilişkin girişlerin yapılması
  • Türbine özgü olan maliyet ve olmayan maliyet arasındaki ayrımı dikkate alarak proje aşamasına göre (geliştirme / uygulama) tüm maliyetlerin girişinin yapılması
  • Maliyetin dört yıla kadar aşamalandırılması
  • Her bir türbin alternatifi için lisanslama ücretlerinin otomatik olarak hesaplaması
  • Dört farklı kaynağa kadar finansman desteği: öz kaynak ve üç ayrı dış kaynak
  • Kredilerin şart ve koşullarının veri girişine ilişkin tam esneklik
  • Dört farklı kaynağa kadar proje finansmanının girişinin yapılması: öz kaynak ve üç dış finansman kaynağı
  • Çeşitli kredi tiplerinin girişinin yapılması ( anüite kredisi / amortize edilebilir istikraz)
  • Dış finansman şartları ve koşullarına ilişkin tam esneklik (vade tarihi, geri ödemesiz yıllar, faiz, taahhüt hizmet bedeli, kredi sigortası ücreti, geri ödemesiz yıllar dönemindeki maliyet kalemlerinin sermayelendirilme imkanı)


Modelden alınan bilgiler, tablolar ve grafikler aracılığıyla farklı türbin alternatiflerine göre karşılaştırılabildiği gibi, adı geçen model konuya ilişkin tüm finansal performans göstergelerini (örnek olarak kWh başına maliyet, dinamik ünite maliyetleri, iç verim oranı, özkaynak verimliliği, toplam yatırımların getirisi, borç çevirme kapasite oranı) de içermektedir. Buna ek olarak, finansal kararları almak amacıyla bankaların istediği bütün finansal raporlar otomatik olarak çıkarılmaktadır (gelir durumu, nakit para akışı, kredi kaynakları ve başvuruları, bilanço tablosu).