Diğer Sektörler

Danışmanlık ve Destek


Yıl Ülke Sektör
Görev Tanımı
Fon veren kurum
2009 2007
Türkiye Enerji /
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Türkiye rüzgar enerjisi santralleri projesinin finansal modellemesi konusunda program geliştirilmesi: Program, değişik türbin çeşitlerine göre altı farklı yatırım seçeneğine kadar karşılaştırma imkanı sunmaktadır. Dört değişik kaynağa kadar proje finasmanı sağlanabilmektedir. İlgili tüm mali performans göstergeleri otomatik olarak hesaplanmakta ve mali kararları almak için bankalar tarafından istenilen finansal raporlar hazırlanmaktadır. re-consult Ltd.

Çalışmalar ve Uzman Raporları


Yıl
Ülke
Sektör
Task Görev Tanımı
Fon veren kurum
2000 Türkiye Ulaşım “Yeni Galata Köprüsü” projesinin son nihai değerlendirmesi”: Yapılan işler şu konuları içermektedir: Proje ihtiyacı konusunun İstanbul Büyükşehir Ulaşım Ana Planı bazında değerlendirilmesi, Proje Yürütme Ajansı’nın (Ulaşım Bakanlığı/17.Karayolları Müdürlüğü) ve proje operatörünün (İstanbul Büyükşehir Belediyesi/Limanlar ve Köprüler başkanlığı) sürdürülebilir proje faaliyetleri açısından kurumsal analizi, proje maliyet analizi, finansal değerlendirme, çevresel etki değerlendirmesi, Nihai Değerlendirme Taslak Raporu’nun hazırlanması
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
1999 Türkiye Finansal Hizmetler Türkiye’de özel olarak inşa edilecek ve işletilecek rüzgar enerjisi proje finansmanı için bir Türk Kalkınma Bankası ile kredi limiti konusunda görüşmeler (Yap İşlet Devret Modeli): Yapılan işler şu konuları içermektedir; Türkiye rüzgar enerjisi projesi için finansman ihtiyacı konusunun değerlendirilmesi ve Yap İşlet Devret modeli için yasal çerçevenin incelenmesi, proje finansmanı açısından üç potansiyel bankanın (TSKB, TKB, SYKB) kurumsal analizi, maliyet tahminleri ve sürdürülebilir proje faaliyetleri açısından risk analizi
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
1998 Türkiye Finansal Hizmetler Bir Türk Kalkınma Bankası’ndan alınacak kredi aracılığıyla veya Türk Elektrik Şirketi TEAŞ yoluyla Türkiye’de özel olarak inşa edilecek ve işletilecek rüzgar enerjisi projelerinin finansman kaynakları konusunda bilgi toplama: İhtiyaç analizi, kredi alabilmek için çeşitli kalkınma bankalarının elverişliliğin değerlendirilmesi, Türkiye’deki Yap İşlet Devret projelerinin uygulanması konusundaki yasal çerçevenin değerlendirilmesi, potansiyel Proje Yürütme Ajansı olarak TEAŞ’ın (Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi) değerlendirilmesi, Bilgi Toplama Raporu’nun düzenlenmesi
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank

Eğitim


Year
Country
Sector
Task description
Funding by
2008 Türkiye çeşitli sektörler Maliyet Kazanç Analizi konusunda Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) personeline verilen seminer: Dışsal ekonomilerin değerlendirilmeleri ve dönüşüm faktörü kavramının tanımlanması, Finansal İçsel Getiri Oranı (FIRR) ve Ekonomik Getiri Oranı (ERR) hesaplaması AB / IEP
2007 Türkiye çeşitli sektörler Proje Finansmanı konusunda Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) personeline verilen seminer: Proje Döngüsü ve Proje Döngüsü Yönetimi kavramlarının açıklanması, PPP ve PSP’nin değişik biçimleri konusunun tanımı, SWOT analizleri, proje finansmanına katkıda bulunan kurumların ve uluslararası finans kurumlarının ana prensipleri ve politikalarının tanımlanması AB / IEP