Diğer Avrupa Ülkeleri

Danışmanlık ve Destek


Yıl Ülke Sektör Görev Tanımı Fon veren kurum
2000 1998
Moldova Finansal Hizmetler Moldova’da bir yatırım ve kalkınma bankası kurulması konusunda Moldova Maliye Bakanlığı’na danışmanlık hizmeti verilmesi: Yapılan işler şu konuları içermektedir; finansal sektör çalışmasının hazırlanması, kalkınma ve yatırım bankası kavramı ile bağlantılı Bakanlık bünyesindeki üst düzey çalışanlar ile yapılan görüşme ve toplantılar, banka için yönetmenlik ve çalışma planları taslaklarının hazırlanması, kurumsal yapı ve personel alımı konusundaki öneriler, KOBİ’nin (Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler) Moldova’daki gelişimini desteklemek için kredi başlangıç limiti yasa ve yönetmelikleri konusunda verilen teklifler
Alman Kalkınma Bankası (KfW) –
Mittelstandsbank

Çalışmalar ve Uzman Raporları


Yıl Ülke Sektör Görev Tanımı Fon veren kurum
2002 Arnavutluk Finansal Hizmetler Sosyal gerginlik riskini azaltmak amacıyla küçük çaplı belediye altyapı hizmeti projelerine finansman sağlanması konusunda Arnavutluk Kalkınma Fonu’na (ADF III) bağışlanan yeni kredi değerlendirmesi (kriz önleyici tedbirler): Yapılan işler şu konuları içermektedir; ihtiyaç analizi, özellikle kredi politikaları ve kredi performansı konularında Arnavutluk Kalkınma Fonu’nun kurumsal analizi, fonların belirli sektörlere yönlendirilmeleri konusundaki tasarılar, Taslak Proje Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
2001
Arnavutluk Finansal Hizmetler Küçük çaplı belediye altyapı hizmeti projelerinin finansmanı konusunda Arnavutluk Kalkınma Fonu’na (ADF II) bağışlanan yeni kredi değerlendirmesi: Yapılan işler; ihtiyaç analizi, ADF için hazırlanan kredi portföyünün değerlendirmesi, fon kullanımlarının kontrolü, kapasite geliştirme gereksinim analizi ve Taslak Proje Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması konularını içermektedir.
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
1999 Arnavutluk Finansal Hizmetler Küçük çaplı belediye altyapı hizmeti projelerinin finansmanı konusunda Arnavutluk Kalkınma Fonu’na (ADF) bağışlanan kredi değerlendirmesi: Yapılan işler; proje ihtiyaç analizi, ADF kredi portföyünün değerlendirmesi, kredi politikaları ve kredi performansı analizi, Taslak Proje Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması konularını içermektedir.
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
1998 Arnavutluk Finansal Hizmetler “Tarımsal Alet ve Makineler” programının nihai değerlendirmesi: Bu program, Arnavutluk’taki çeşitli ticari bankalar aracılığıyla temin edilecek tarımsal alet ve makinelerin finansmanı için Arnavutluk’taki ticari bankalara verilecek krediler hakkındadır. Yapılan işler; ilgili ticari bankaların portföy kalitesi analizi, program hedeflerinin ve tahmini sonuçların başarı değerlendirmesi, fon kullanımı kontrölü ve Nihai Proje Değerlendirme Taslak Raporu’nun hazırlanması konularını içermektedir.
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank

Proje Yönetimi


Yıl Ülke Sektör Görev Tanımı Fon veren kurum
2008 2007
Almanya Kimya Endüstrisi Finansman yönetimi ve muhasebe konusunda Qiagen AG firmasına danışmanlık ve destek hizmetleri: Yapılan işlere örnek olarak şunları verebiliriz: Muhasebe departmanındaki yeni SAP muhasebe yazılımının tanıtımı ve muhasebe ve finansal raporlama prosedürlerinin geliştirilmesi konusundaki danışmanlık ve destek hizmetleri
Qiagen AG
2003 Almanya Su ve Kanalizasyon/Çevre Su ve Kanalizasyon açısından, Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin (MDG) gerçekleştirilmesine Almanya’nın katkısının gözlemlenmesi konusunda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı’na (BMZ) verilen danışmanlık ve destek hizmetleri: Yapılan işlere örnek olarak şunları verebiliriz; Su ve Kanalizasyon sektöründeki faaliyetlerine ilişkin Alman Kalkınma İşbirliği birimlerinin performans değerlendirmesi, Su ve Kanalizasyon sektöründeki Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin (MDG) başarısı konusunda Ara Taslak Raporu’nun hazırlanması
BMZ / Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank

Eğitim


Yıl Ülke Sektör Görev Tanımı Fon veren kurum
2003
2002
Almanya çeşitli Zaman yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve faaliyet organizasyonu konusunda PricewaterhouseCoopers (PwC) yönetici kadrosu için verilen çeşitli seminelerler ve rehberlik hizmetleri
PwC Ltd.
2001 Almanya Ulaşım Kalkınma İşbirliği alanında Proje İzleme ve Değerlendirme konusunda Arnavutluk Ulaşım Bakanlığı’nın rolü semineri: Mantıksal Çerçeve kavramının tanıtımı, Proje Döngüsü Yönetimi konusunun tanıtımı, M&E projesindeki KfW ve AB prosedürleri hakkında bilgilendirme, örnek durum çalışmaları EU / IGIP Consult
2002
2000
Almanya KOBİ Kalkınması Genç girişimciler ile yapılan seminerler ve şirket kurulumunun yasal düzenlemeleri, faaliyet geliştirme ve kredi alımı alanında kurulma aşamasındaki şirketlerinin durumu
IHK Frankfurt
2000
Bosna- Hersek Finansal Hizmetler Şirket risk analizi konusunda Bosna-Hersek Federal Yatırım Bankası yönetici kadrosu ve Bosna’daki on ticari bankanın personeli için verilen seminerler
KfW - Mittelstandsbank
2000 Romanya Finansal Hizmetler KOBİ kredisi ve risk analizi konusunda Romanya Eximbank kadrosu için verilen seminer: İşletme risklerinin ana kaynakları ve risk tanımlama metotları hakkında bilgi, KOBİ kredi risklerinin sistematik değerlendirme şekillerinin tanıtımının yapılması
KfW-
Mittelstandsbank
1999 Romanya Finansal Hizmetler KOBİ kredisi ve risk analizi konusunda Romanya Eximbank yönetici kadrosu için verilen seminer: İşletme hatalarının ana kaynakları ve risk tanımlama metotları hakkında bilgi, KOBİ kredi risklerinin sistematik değerlendirme şekillerinin tanıtımının yapılması
KfW-
Mittelstandsbank