Africa

Çalışmalar ve Uzman Raporları


Yıl Ülke Sektör Görev Tanımı Fon veren kurum
2007
Kenya Su ve Kanalizasyon/Çevre Teknik Danışmanlık Hizmetleri Projesi kapsamındaki “Kenya Su Sektörü Reformu” çerçevesinde bölgesel düzeydeki Kenya Sektörel Yatırım Planlaması Süreci’nin (SIP) tespiti konulu kavram değerlendirmesi. Bu kavram, bölgesel Su Temini Kurulu ve Merkezi Hükümet düzeyindeki sektörel yatırım planlamasının uyum içinde çalışmasını planlamaktadır. Yukarıda bahsedilen proje ile bağlantılı olarak başka Teknik Danışmanlık Hizmetleri için hazırlanan şartnameler de ayrıca yapılan işler arasındadır.
GtZ Ltd.
2008
2007
Cezayir,
Mısır,
Tunus,
Fas
Su ve Kanalizasyon/Çevre “Akdeniz Etkin Nokta Yatırım Programı (MEHSIP)” için fizibilite çalışmaları: Program, Akdeniz’deki deniz kirliliğinin ana nedenlerini bulmaya ilişkin yatırım finansmanı sağlamayı planlamaktadır. Yapılan işler şu başlıkları içermektedir: Bölgesel yatırımlara ilişkin farklı ülkelerdeki ulusal yatırım planları, program kapsamına girebilecek uygun yatırımların seçilmesi, proje maliyet tahminleri, proje uygulaması için potansiyel Proje Yürütme Ajansları’nın kurumsal kapasite analizleri, fon verimi için uygun görülen projelerin uzun listelerinin ve son listelerinin hazırlanması, Teknik Danışmanlık Hizmetleri ihtiyaç analizi hazırlanması ve teknik danışmana ilişkin şartname düzenlenmesi (Asya bilgilerine bakınız)
Avrupa Yatırım Bankası (EIB) / MWH SA
2007 Uganda Su ve Kanalizasyon/Çevre Teknik Danışmanlık Hizmetleri programı kapsamındaki “Uganda Şehir Suyu Sektör Reformu (RUWAS)”ın değerlendirilmesi: Yapılan işler; program amaçları ve sonuçlarının başarı analizi, hedeflenen alanlar ile beraber programın yeni aşamalarının başlaması konusundaki ihtiyaç analizi, uzman verileri, yeni aşama konusundaki maliyet tahmini ve Program Değerlendirme Taslak Raporu’nun hazırlanması konularını kapsamaktadır.
GtZ Ltd.
2001
Mısır Finansal Hizmetler “PBDAC / BDAC Kanal Alanı ve Sinai (BCS), İsmailia” projesinin nihai değerlendirilmesinin yapılması: Proje, Mısır tarımsal gelişimine finansman sağlamak için Ziraat Bankası’na verilen PDBAC kredilerinin yeniden finanse edilmesi konusunda Merkez Bankası’na verilen krediye ilişkindir. Yapılan işler şu başlıkları kapsamaktadır: PBDAC ve çeşitli ziraat bankalarının kredi portföyü ve kredi performansının değerlendirilmesi, kredilerin tarımsal sektörün gelişimine katkısının değerlendirilmesi, fon kullanımının kontrolü, PBDAC’nin ilerideki yeniden finansman ihtiyacının analizi, Nihai Değerlendirme Taslak Raporu’nun hazırlanması
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
1998
Benin Finansal Hizmetler Finansal sektör kanalıyla, Benin’deki KOBİ ve küçük çaplı işletmelerin kalkınmasını destekleyici olasıklıklar konusunda yapılan fizibilite çalışmaları. KOBİ ve küçük çaplı işletmelerin finansman şartlarını karşılamak amacıyla finansal sektör kapasite gelişimi ve analizi konularındaki engellemelerin değerlendirilmesi, mali kurumların portföy kalitelerinin değerlendirilmesi, krediler veya diğer başka finansman mekanizmaları veya kurumları aracılığıyla mali sektörün güçlendirilmesine yönelik tasarılar, Teknik Danışmanlık Hizmetleri ihtiyaç analizi
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank